Provozní podmínky Jóga

Jóga - Provozní podmínky

Provozní podmínky

Provozovatel
Studio Jóga-Litoměřice, Sylvie Barášková, Palachova 870/27, 412 01 Litoměřice

Provozní podmínky


1. Provozní řád studia

1.1. V prostorech studia Jóga-Litoměřice platí zákaz kouření, používání otevřeného
ohně, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
1.2. Konání lekcí jógy se řídí rozvrhem na webových stránkách studia.
1.3. Pokud s sebou účastníci lekcí mají cenné věci nebo větší obnosy peněz, je nutné
vzít si je s sebou do cvičebního sálu. Za odložené věci neručíme!
1.4. Účastníci lekcí podepisují přihlášku, čímž stvrzují svojí plnoletost. Osoby mladší
18-ti let odevzdají přihlášku podepsanou zákonným zástupcem.
1.5. Přihlášením na lekce jógy, kurzy a semináře pořádané v prostorech studia Jóga –
Litoměřice stvrzujete, že se účastníte akce na vlastní nebezpečí a jakýkoli risk, či
případný úraz související s náplní lekcí je předmětem vaší osobní odpovědnosti.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví.

2. Zdravotní stav

Podepsáním přihlášky stvrzujete, že si jste vědomi svého zdravotního stavu, způsobilosti ke
sportovním výkonům, že jste fyzicky i psychicky způsobilí, že netrpíte poruchami
zdravotního stavu, které by vám bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném
případě se lekcí účastníte na vlastní zodpovědnost a riziko.

3. Platba

Evidujeme tržby podle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb § 25 odst. 2 písm. a)
PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU. ZÁROVEŃ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ONLINE; V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.

3.1. Platbu kurzovného je možné platit hotově před zahájením lekce nebo na účet
č. 4329479369/0800, jako variabilní symbol použijte svoje telefonní číslo.
3.2. Pokud jste zaplatili časovou vstupenku a nemůžete se v daném časovém období
lekcí účastnit, postupuje se podle storno podmínek uvedených v bodě 4.

4. Storno podmínky

4.1. Jakmile je platba za časovou vstupenku na běžné lekce dle vašeho výběru přijata,
storno podmínky jsou 100%, tedy celá částka propadá po uplynutí doby, na kterou je
časová vstupenka zakoupena.
4.2. Platba kurzovného za mimořádné lekce či kurzy a semináře je nevratná, je však
přenositelná na jiného účastníka. Můžete za sebe najít náhradníka.
4.3. Dárkové poukazy: pokud držitel dárkového poukazu lekce nevyčerpá nebo po
přihlášení na kurz nedorazí, dárkový poukaz propadá a není možné požadovat finanční
kompenzaci.

5. Zrušení akce ze strany studia Jóga-Litoměřice

5.1. V případě, že dojde ke zrušení mimořádné lekce, kurzu či semináře ze strany
studia Jóga-Litoměřice, bude kurzovné vráceno v plné výši.
5.2. Zrušení pravidelné lekce je avizováno v rozvrhu lekcí na webových stránkách a
klient má možnost zvolit jinou lekci, v jiném čase.

6. Poskytování osobních údajů

Účastník lekcí, kurzů a akcí pořádaných studiem Jóga-Litoměřice stvrzuje svým podpisem
na přihlášce souhlas s poskytováním osobních údajů pouze pro obchodní a marketingové
účely studia Jóga-Litoměřice na dobu neurčitou (do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se
svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů,
zejména poučen o svých právech podle paragrafů 2 a 21 zákona, včetně práva tento svůj
souhlas odvolat.

7. Další ustanovení

Vyhrazuji si právo v nutných případech zrušit jakoukoli lekci, kurz či seminář před jejím
začátkem či v jejím průběhu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou klientům vráceny
uhrazené finance v plné výši (pokud dojde ke zrušení před začátkem akce) nebo v poměrné
výši (pokud dojde ke zrušení v průběhu akce). Studio Jóga-Litoměřice může využít svého
práva vyloučit z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená
pravidla , jakkoliv narušuje průběh lekcí nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.
Vyhrazuji si právo Podmínky účasti na akcích měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci
účastník potvrzuje, že je seznámen a souhlasí s podmínkami účasti výše uvedenými.


Jóga leták


Kontakt

Sylvie Barášková
Palachova 870/27
412 01 Litoměřice
IČO: 67837280

provozovna:
Studio Jóga-Litoměřice, Kamýcká 31, Litoměřice.
tel: +420 736 612 755
e-mail: info@joga-litomerice.cz
Mapa místo na mapě

Evidujeme tržby podle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb §25 odst.. 2 písm. a)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Jméno:

Heslo:

Nákupní košíkKošík: 0,00

© Všechna práva vyhrazena Klasické zobrazení

Chabera - Tvorba stránek   Redakční systém: PS2